برنامه 251 (مستند سرزمين سفيدپوش) 20 اسفند ماه 1396

برنامه 251 (مستند سرزمين سفيدپوش) 20 اسفند ماه 1396

مستند سرزمين سفيد پوش قسمت دوم از مجموعه مستند «همسايه جنوبي» است که به بررسي ظرفيت هاي بکر و مغفول عمان براي صادرات محصولات و خدمات مهندسي ايران مي پردازد
تاريخ: 8/2/1397
كد مطلب: 2631
بازديد: 3621

مستند سرزمين سفيد پوش قسمت دوم از مجموعه مستند «همسايه جنوبي» است که به بررسي ظرفيت هاي بکر و مغفول عمان براي صادرات محصولات و خدمات مهندسي ايران مي پردازد

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

کيفيت پايين

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل