برنامه 249 (مستند بازي در مسقط) 13 اسفند ماه 1396

برنامه 249 (مستند بازي در مسقط) 13 اسفند ماه 1396

مستند بازي در مسقط قسمت اول از مجموعه مستند «همسايه جنوبي» است که به بررسي ظرفيت هاي بکر بازار عمان براي محصولات ايراني مي پردازد
تاريخ: 8/2/1397
كد مطلب: 2629
بازديد: 3530

مستند بازي در مسقط قسمت اول از مجموعه مستند «همسايه جنوبي» است که به بررسي ظرفيت هاي بکر بازار عمان براي محصولات ايراني مي پردازد

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

کيفيت پايين

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل