كد: 2626
تاريخ: 8/2/1397بازديد: 1198

برنامه 246 (راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي) 2 اسفند ماه 1396

برنامه ثريا به بهانه چهارمين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري با موضوع «جاي خالي تجربه جهاد سازندگي و نقش مردم در تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي» روي آنتن شبکه يک سيما رفت .

برنامه ثريا به بهانه چهارمين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري با موضوع «جاي خالي تجربه جهاد سازندگي و نقش مردم در تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي» روي آنتن شبکه يک سيما رفت .

مهمانان اين هفته برنامه سردار محمدرضا نقدي معاون فرهنگي اجتماعي سپاه و فرمانده سابق بسيج مستضعفين، دکتر خدايي رئيس اتحاديه توليد و تجارت آبزيان و يکي از زنبوردار نمونه لرستاني  بودند.

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين