برنامه 245 (مستند افطار در مسکو) 29 بهمن ماه 1396

برنامه 245 (مستند افطار در مسکو) 29 بهمن ماه 1396

مستند "افطار در مسکو" سومين قسمت از مجموعه همسايه شمالي است، که در آن با مسلمانان روسيه از مسکو تا کازان آشنا مي شويم
تاريخ: 8/2/1397
كد مطلب: 2625
بازديد: 2428

مستند "افطار در مسکو" سومين قسمت از مجموعه همسايه شمالي است، که در آن با مسلمانان روسيه از مسکو تا کازان آشنا مي شويم

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

کيفيت پايين

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل