كد: 2586
تاريخ: 16/8/1396بازديد: 1246

برنامه 225 (مستند قله هاي غريب قسمت اول) 7 آبان ماه 1396

روايتي از ظرفيتهاي اقتصادي استان لرستان که در اوج قله، «غريب» مانده اند....

مستند "قله هاي غريب" از سري جديد مجموعه مستندهاي ثريا که به بررسي ظرفيت هاي مغفول اقتصادي استان لرستان مي پردازد يکشنبه 9 آبان ماه ساعت 20 به روي آنتن شبکه مستند رفت

 

 

دانلود مستند قله هاي غريب با کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت پايين