كد: 2512
تاريخ: 5/9/1395بازديد: 2739

برنامه 199 (سايه شوم جنگ) 26 آبان 1395

اين برنامه ثريا به موضوع «توان بازدارندگي دفاعي ايران در برابر تهديدات دشمنان» اختصاص داشت. ميهمانان اين برنامه دکتر حسين روزبه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ايران-آمريکا، سيد مصطفي خوش‌چشم، کارشناس روابط بين‌الملل بودند.

برنامه هفته اخير ثريا به موضوع «توان بازدارندگي دفاعي ايران در برابر تهديدات دشمنان» اختصاص داشت. ميهمانان اين برنامه دکتر حسين روزبه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ايران-آمريکا، سيد مصطفي خوش‌چشم، کارشناس روابط بين‌الملل بودند. اين برنامه طبق اسناد و مدارک اتاق فکرها و انديشکده‌هاي آمريکايي به بررسي برخي از اظهار نظرهاي مسئولين پرداخت که مدعي هستند اگر برجام نبود گزينه جايگزين، جنگ بود.