برنامه 179 (مستند هزار و چهارصد و تنها...) 18 اسفند94

برنامه 179 (مستند هزار و چهارصد و تنها...) 18 اسفند94

در سال‌هاي اخير به اشتباه اين موضوع جا افتاده است که زندگي با يک فرزند، رفاه بيشتري را با خود به ارمغان مي‌آورد و همچنين پدر و مادر، در تربيت فرزندشان بسيار موفق‌تر خواهند بود. متأسفانه برخي از خانواده‌ها نيز به دنبال اين فضا سازي، به زندگي تک فرزندي روي آورده‌اند.
تاريخ: 22/1/1395
كد مطلب: 1335
بازديد: 2539

با توجه به لزوم توجه به موضوع جمعيت به عنوان يکي از ارکان مهم توسعه و پيشرفت يک جامعه زنده و پويا، برنامه ثريا مستند "هزار و چهارصد و تنها..." را به خانواده‌هاي ايراني تقديم مي‌کند تا خانواده‌ها با معضلات تک فرزندي بيشتر آشنا شده و مشاهده کنند که اين سبک زندگي، چه بحران‌ها و چالش‌هايي در دوران نوجواني و جواني فرزند، در دوران سالمندي پدر و مادر و در آينده کشور خواهد داشت.

مطالب مرتبط:


برچسب ها: ثریا
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل