آرشیو برنامه ها

" اميدي دوباره" قسمت هشتم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي ازآخرين اميدها براي جبران عقب ماندگي شديد ايران در صادرات به سوريه با شروع به کار دولت سيزدهم و ضرورت تحول در ساختارهاي ديپلماسي اقتصادي محور مقاومت مي پردازد
" ستاره هاي خان طومان" قسمت هفتم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي روايت روايت ثريا از حماسه مدافعان حرم و شهداي کربلاي خان طومان و حلب، ستاره هايي که بزرگترين شگفتي نظامي چند دهه اخير را رقم زدند
" مهماني در حلب" قسمت ششم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي از جاي خالي ايران در نمايشگاه بين المللي حلب تا حضور افتخار آفرين مپنا در سوريه است
" پرچم برافراشته" قسمت پنجم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي از افتتاح کنسولگري ايران در حلب تا نمايشگاه هاي تجاري و صنعتي در قطب اقتصادي سوريه و فرصت هاي حضور ايران است
" هنرمندان بدون مرز" قسمت چهارم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايت بازديد متفاوت ثريا از شهرک صنعتي شيخ نجار در حلب و معرفي ظرفيتهاي اقتصادي همکاري شرکت هاي ايراني است با صنعتگران سوري تا حلب شهر شهدا و داستان هنرمندان بدون مرزي که مثل ستاره مي درخشند