آرشیو برنامه ها

دانلود مجموعه مستند همسايه شمالي ۲، روايتي از ظرفيتهاي اقتصادي و فرهنگي کشور روسيه براي حضور در ايران است.
"به اميد بازگشت" قسمت سيزدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به فرصت ها و ظرفيتهاي حوزه انرژي (نفت و گاز) سوريه براي همکاري و مشارکت شرکتهاي ايراني مي پردازد.
"بوکمال، راه آزادي" قسمت دوازدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به ماجراي جذاب آزادسازي شهر بوکمال با فرماندهي حاج قاسم و تدبير اين شهيد بزرگوار براي در امان ماندن مردم بوکمال در عمليات آزادسازي مي پردازد.
"از نسل همت" قسمت يازدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به ماجرا هاي جالب و شگفت انگيز سفر ثريايي ها به استان ديرالزور سوريه ميپردازد.