پويانمايی

انيميشن اين هفته برنامه ثريا که فارغ التحصيل گمشده نام داشت به بررسي حال و احوال کشاورزي کشور اختصاص داشت. اين انيميشن با زباني طنز به طرح مسائل و مشکلات کشاورزي و کشاورزان مي پردازد و سعي دارد تا نگاهي کوتاه به اين مسائل بياندازد. براي تماشاي اين انيميشن اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/02/1391
در برنامه اين هفته ثريا به موضوع وضعيت نابسامان تجهيزات پزشکي در بازار کشور پرداخته شد. در اين انيميشن زيبا با زباني طنز گونه مشکلات اساسي اين حوزه را طرح مي کند. بينندگاني که هنوز مزه انيميشن طنز آسفالت را زير لب دارند، اين انيميشن را نيز از دست ندهند. براي ديدن انيميشن اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 24/01/1391
انيميشن راه وآسفالت، در برنامه 25 اسفند ثريا پخش شد. اين انيميشن سعي مي كند به ريشه هاي مشكل آسفالت كشور بپردازد و با زباني طنز گونه تلاش دارد ابعاد مشكل را به خوبي روشن كند. براي ديدن اين انيميشن اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/12/1390