پويانمايی

در اين ويدئوگرافيک طنز به عوامل شکل گيري تفکر استخراج هر چه بيشتر نفت پرداخته شده است. مسيري که صنعت نفت در طي تاريخ کشورمان طي کرده است و نيازهايي که امروز دارد از ديگر موضوعات اين ويدئوگرافيک است.
تاريخ: 16/06/1391
در برنامه اين هفته ثريا با موضوع فناوري اطلاعات ويدئوگرافيک برنامه به اين موضوع اختصاص داشت. اين انيميشن طنز با ارائه تاريخچه اي از روشهاي مختلف نامه رساني در قديم و امروز و مسائل آن، به فضاي مجازي کشور مي پردازد . در ادامه چرايي وابسته بودن کاربران اينترنت در کشور به موتورهاي جستجوگر خارجي و نبود گزينه مناسب در داخل مطرح شده است. براي تماشاي اين ويدئوگرافيک اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 28/04/1391
اين انيميشن با زباني طنز به مسائل گذشته و پيشروي طرحي به نام خط اتيلن غرب و موج مطالبه پتروشيمي خواهي در استانهاي مختلف کشور مي پردازد. به نظر شما آيا براي شهر شما نيز يک واحد پتروشيمي احداث کنند؟؟ براي پاسخ بهتر اين انيميشن را ببينيد ...
تاريخ: 04/04/1391
« در دانشگاه ها معمولا اين طوريه که دانشجويان احساس مي کنند درس گرفتن با يک استاد خوب مساوي است با بد نمره گرفتن، براي همين دانشجويان تمايل دارن با اساتيدي درس بردارن که خوب نمره بدن. » براي ديدن انيميشن « به خاطر يک مشت نمره » اين صفحه را ببينيد ....
تاريخ: 10/03/1391
اين انيميشن با گذاري بر تاريخ محصولات نساجي در ايران از دوران مختلف تاريخي مانند هخامنشيان و حمله مغول و صفويان تا قاجار عبور مي کند و در نهايت به زمان امروز مي آيد و به تاريخچه اين صنعت در کشور مي پردازد. بررسي قاچاق محصولات نساجي و روش هاي مختلف آن و اوضاع بازار نساجي کشور را نيز مي توانيد در اين انيميشن پيدا کنيد. براي تماشاي اين انميشن اينجا کليک کنيد ...
تاريخ: 23/02/1391