پويانمايی

ويدئوگرافيک کيمياگر در برنامه اين هفته ثريا با موضوع فوايد فناوري نانو پخش شد. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 30/09/1391
اين ويدئوگرافيک به مسائل پيرامون حمايت از نخبگان و بايد ها و نبايدهاي آن مي پردازند. واقعا يک نخبه کيست؟ آيا رتبه برتر کنکور سراسري نخبه است يا يک استعداد برتر؟
تاريخ: 23/09/1391
در اين ويدئوگرافيک طنز به اختراعات و روند ثبت آن و حمايت هايي که از مخترعان صورت مي گيرد از زاويه جديدي به آن پرداخته شده است. هم چنين حکايت آن مخترعان ساده دلي که به خيال شرکت در نمايشگاه هاي بين اللملي رنج سفر را بر خود هموار مي کنند و با اين کار عطاي اختراعشان را به لقايش مي بخشند. براي تماشاي اين ويدئوگرافيک اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 29/06/1391
در اين ويدئوگرافيک به زبان طنز از روند تاريخي اختراعات در کشورمان به همراه بزرگاني که مخترعان بزرگ کشورمان نام گرفته اند پرداخته ايم. سپس به دنياي اختراعات امروز کشورمان آمديم و تحولات اين موضوع را بررسي کرده ايم. چگونگي ثبت اختراعات در کشور و پيشرفت هايي که در اين زمينه صورت گرفته نيز از قسمت هاي ديگر اين ويدئوگرافيک است.
تاريخ: 29/06/1391
در اين ويدئوگرافيک طنز به عوامل شکل گيري تفکر استخراج هر چه بيشتر نفت پرداخته شده است. مسيري که صنعت نفت در طي تاريخ کشورمان طي کرده است و نيازهايي که امروز دارد از ديگر موضوعات اين ويدئوگرافيک است.
تاريخ: 25/06/1391