پويا نمايي خانه بي چراغ

پويا نمايي خانه بي چراغ

پويانمايي «خانه بي چراغ» که در برنامه اول شفافيت به روي آنتن رفت، عدم شفافيت اطلاعات در کشور و در نتيجه مديريت کور در حوزه هاي مختلف کشور را در قالبي زيبا مطرح کرده است.
تاريخ: 15/2/1393
كد مطلب: 714
بازديد: 7310
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل