كد: 678
تاريخ: 11/11/1392بازديد: 7170

ويديو گرافي (روزي روزگاري در غرب)

پويانمايي زير در برنامه پتروشيمي ثريا در تشريح وضعيت صنايع بالادستي و پايين دستي پتروشيمي پخش شد.

پويانمايي زير در برنامه پتروشيمي ثريا در تشريح وضعيت صنايع بالادستي و پايين دستي پتروشيمي پخش شد.

 

 

دانلود ويديوگرافي