كد: 668
تاريخ: 17/8/1393بازديد: 8095

ويديو گرافي مريض نازنين

در اين پويانمايي به زيان طنز به سرگذشت يک بيمار در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي پرداخته مي شود.

در اين پويانمايي به زيان طنز به سرگذشت يک بيمار در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي پرداخته مي شود.

 

دانلود با کيفيت متوسط

دانلود با کيفيت خوب

دانلود با کيفيت عالي