كد: 541
تاريخ: 15/8/1392بازديد: 6939

روزي که زمين از حرکت ايستاد

در اين پويانمايي طنز به موضوع پدافند غيرعامل و ابعاد آن پرداخته است.

در اين پويانمايي طنز به موضوع پدافند غيرعامل و ابعاد آن پرداخته است.

 

دانلود با کيفيت متوسط

دانلود با کيفيت خوب

دانلود با کيفيت عالي