كد: 135
تاريخ: 23/2/1391بازديد: 9698

انيميشن، « روزي روزگاري نساجي »

اين انيميشن با گذاري بر تاريخ محصولات نساجي در ايران از دوران مختلف تاريخي مانند هخامنشيان و حمله مغول و صفويان تا قاجار عبور مي کند و در نهايت به زمان امروز مي آيد و به تاريخچه اين صنعت در کشور مي پردازد. بررسي قاچاق محصولات نساجي و روش هاي مختلف آن و اوضاع بازار نساجي کشور را نيز مي توانيد در اين انيميشن پيدا کنيد. براي تماشاي اين انميشن اينجا کليک کنيد ...

در برنامه ثريا با موضوع نساجي پخش شد

انيميشن، « روزي روزگاري نساجي »

 انيميشن اين هفته برنامه ثريا با نام روزي روزگاري نساجي، با گذاري بر تاريخ محصولات نساجي در ايران از دوران مختلف تاريخي مانند هخامنشيان و حمله مغول و صفويان تا قاجار عبور مي کند و در نهايت به زمان امروز مي آيد و به تاريخچه اين صنعت در کشور مي پردازد. بررسي قاچاق محصولات نساجي و روش هاي مختلف آن و اوضاع بازار نساجي کشور را نيز مي توانيد در اين انيميشن پيدا کنيد.

 

 براي دانلود اين انيميشن اينجا کليک کنيد ...