قسمت اول مستند "ساحل فراموشي" از سري جديد مجموعه مستندهاي ثريا ، که به ظرفيتهاي مغفول مانده سواحل استان هرمزگان در اقتصاد مقاومتي مي پردازد. يکشنبه 16 مهرماه ساعت 20 از شبکه مستند به روي آنتن رفت .
تاريخ: 25/07/1396
برنامه هفته اخير ثريا با موضوع بررسي جعبه سياه صنعت موتور سيکلت روي آنتن شبکه اول سيما رفت. مهندس سيد عباس حسيني مجد، پژوهشگر صنعت موتورسيکلت و همچنين مهندس جليل مجاهد، رئيس هيئت مديره انجمن موتور سيکلت ايران ميهمانان برنامه ثريا بودند.
تاريخ: 25/07/1396
مهندس سيد عباس حسيني مجد، پژوهشگر صنعت موتورسيکلت و همچنين مهندس جليل مجاهد، رئيس هيئت مديره انجمن موتور سيکلت ايران ميهمانان برنامه ثريا بودند.
تاريخ: 25/07/1396
سراج؛ سريعترين قايق نظامي جهان و کابوس آمريکا در خليج فارس/ موشک‌هاي مشهور شهاب بازنشسته شدند
تاريخ: 25/07/1396
اين هفته ثريا به بررسي توانمندي‌هاي نظامي ايران در حوزه‌هاي موشکي، دريايي و پهپادي و نيز رويکرد آمريکا و غرب در مواجهه با مولفه‌هاي قدرت جمهوري اسلامي به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 25/07/1396