برنامه ثريا اين هفته با موضوع مهارت آموزي سربازان به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 23/09/1398
مستند اميد ژرف به بررسي خشکسالي و کمبود آب در استان سيستان و بلوچستان و مشکلاتي که براي ساکنين استان به وجود آورده مي پردازد.
تاريخ: 23/09/1398
برنامه اين هفته ثريا به مناسبت روز دانشجو با حضور فعالان دانشجويي از تشکل‌هاي مختلف بر روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 23/09/1398
برنامه ثريا با موضوع "ضرورت تحول در علوم انساني" با حضور نخبگان جوان علوم انساني به روي آنت شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 23/09/1398
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "وضعيت کشورهاي آمريکاي لاتين" چهارشنبه شب 15 آبان ماه 1398 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 23/09/1398