روايتي عجيب از وابستگي صنعت مرغ کشور به اجداد انگليسي ،جوجه هايي که هر سال با پرواز به ايران مي آيند، امروز ساعت 19:00 شبکه مستند سيما
تاريخ: 09/02/1397
برنامه ثريااين هفته به بررسي صنعت خودرو در پسابرجام و همچنين معرفي دستاوردهاي پروژه پلتفرم ملي دانشگاه علم وصنعت روي آنتن شبکه يک سيما رفت .
تاريخ: 08/02/1397
برنامه ثريا اين هفته به بررسي چالش ها و فرصت هاي پيام رسان هاي داخلي با حضورنمايندگان پيام رسان هاي بومي پرداخت
تاريخ: 08/02/1397
برنامه ثريا اين هفته به بررسي ظرفيت کشورهاي همسايه براي صادرات محصولات ايراني پرداخت، اين برنامه با حضور دکتر عبدالملکي استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي و آقاي سليماني مديرعامل مجموعه کاله به روي آنتن شبکه يک پرداخت
تاريخ: 08/02/1397
مستند سرزمين سفيد پوش قسمت دوم از مجموعه مستند «همسايه جنوبي» است که به بررسي ظرفيت هاي بکر و مغفول عمان براي صادرات محصولات و خدمات مهندسي ايران مي پردازد
تاريخ: 08/02/1397