برچسب ها

«سلام بر دمشق» قسمت اول از مجموعه مستند «سوريه، سرزمين فرصت ها» روايت عجيب ثريا از بازار شام؛ وقتي ثريايي ها در دمشق شگفت زده مي شوند!: از دمشق تا طرطوس را با ثريا همراه باشيد...
تاريخ: 28/08/1399