برچسب ها

من دلم مي خواهد الفباي بهار امسالم را با آرميتا شروع كنم. آرميتايي كه شهادت خيلي زود وارد دايره ي لغاتش شد و تفنگ را زود فهميد و امروز به گمانم نقشه ي اسرائيل را هم بلد باشد. ولي مطمئنم نقشه ي فلسطين را زيباتر خواهد كشيد ... آرميتايي كه امروز آدم بدها را مي شناسد و فردا ...
تاريخ: 20/01/1391
پخش کليپ تصاوير شهيد رضايي نژاد و شهيد احمدي روشن که با موسيقي زيبايي از احسان خواجه اميري همراه شده بود، فضاي برنامه ثريا را هم در خانه شما و هم در پشت صحنه برنامه باراني کرد. در حين پخش اين کليپ عوامل پشت صحنه برنامه نيز همراه با ملت شريف ايران گريه مي کردند.
تاريخ: 19/01/1391
اين فيلم که در حين صحبت شهيد دکتر شهرياري ضبط شده است در مراسمي است که دانشجويان به مناسبت ارتقا ايشان به درجه استاد کاملي گرفته اند. ياد و راهشان پايدار بماند انشاالله. براي ديدن اين فيلم اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 19/01/1391
در اين مستند با گذري بر تاريخچه مذاکرات هسته اي در سال 1382،به نقش دانشجويان در جريان مذاكرات هسته اي كشورمان با سه كشور اروپايي بر سر تعليق فعاليتهاي هسته اي كشورمان پرداخته شده است. براي ديدن اين كليپ اين صفحه را ببينيد ....
تاريخ: 19/01/1391