برچسب ها

در قسمت دوم برنامه نساجي ثريا آقاي مهندس اسلام پناه مدير کل دفتر نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقاي مهندس نخعي از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمان برنامه بودند. چادر مشکي و دلايل عدم توجه به اين محصول استراتژيک در کشور و قاچاق اين کالا در حجم انبوه سوالاتي بود که به آنها پاسخ داده شد. براي تماشاي مستندها و گزارشهاي اين برنامه اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 30/02/1391
مديرکل دفتر نساجي و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: صادرات صنعت نساجي درسال 90 ، 13 و نيم درصد رشد داشت.
تاريخ: 28/02/1391
برنامه تلويزيوني ثريا شب گذشته براي بار دوم چالشهاي صنعت نساجي کشور را به خصوص موضوع واردات فراوان و عدم توليد چادر مشكي در داخل كشور را مورد كنكاش و بررسي قرار داد. در اين برنامه با اشاره به اينكه ايران با وجود دارا بودن بزرگترين بازار چادر مشكي دنيا و پرمصرف ترين كشور اين حوزه توليدي در داخل ندارد بيان شد : بازار كشور در دست چادرهاي كره اي ، ژاپني و چند كشور ديگر است.
تاريخ: 28/02/1391
« محمد بن » در اين گزارش به سراغ دانشکده فني دکتر شريعتي، در خاني آباد تهران جايي که رشته طراحي لباس مدتهاست در آن سابقه دارد، رفته است تا بتواند سراغي از گره گمشده عدم توفيق صنعت نساجي کشورمان در اين دانشگاه بگيرد. به نظر شما آيا دانشجويان و اساتيد اين دانشکده حاضرند لباسهايي را که خود طراحي کرده اند بپوشند؟ براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/02/1391
در اين مستند « محمد ساسان » در جستجوي چادر مشکي ساخت ايران منزل به منزل پيش مي رود و بازار تهران را درمي نوردد. مي گردد و از دانشگاه و بازار درباره چادر مشکي ايراني مي پرسد . به سراغ مردم کربلا و نجف مي رود تا از اوضاع بازار چادر مشکي و چهل دزد بغداد بپرسد. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/02/1391