برچسب ها

برنامه اين هفته ثريا با موضوع «مهار سوداگري و کنترل بازار ارز» چهارشنبه شنبه شب 13 تير ماه سال 1397 با حضور دکتر محمدرضا پور ابراهيمي رييس کميسيون اقتصادي مجلس و دکتر محسن کريمي پژوهشگر و کارشناس حوزه ارز به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.
تاريخ: 21/05/1397
برنامه اين هفته ثريا همزمان با رکود اقتصادي حاکم بر توليد و صنعت کشور به بررسي عملکرد و وظايف حساس بانک‌‌هايي مي‌پردازد که مي‌توانند به توليد، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعاليتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داري موسسات خودشان و برج‌سازي!
تاريخ: 04/06/1395
برنامه اين هفته ثريا همزمان با رکود اقتصادي حاکم بر توليد و صنعت کشور به بررسي عملکرد و وظايف حساس بانک‌‌هايي مي‌پردازد که مي‌توانند به توليد، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعاليتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داري موسسات خودشان و برج‌سازي!
تاريخ: 28/05/1395
برنامه اين هفته ثريا همزمان با رکود اقتصادي حاکم بر توليد و صنعت کشور به بررسي عملکرد و وظايف حساس بانک‌‌هايي مي‌پردازد که مي‌توانند به توليد، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعاليتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داري موسسات خودشان و برج‌سازي!
تاريخ: 27/05/1395
جديدترين مستند گروه ثريا به روي آنتن شبکه اول سيما رفت. اين مستند وضعيت تامين مالي شهرداري ها و مديريت کلان شهرهاي کشور را زير ذره بين برده است.
تاريخ: 03/10/1393