برچسب ها

« محمد بن » در اين گزارش به سراغ دانشکده فني دکتر شريعتي، در خاني آباد تهران جايي که رشته طراحي لباس مدتهاست در آن سابقه دارد، رفته است تا بتواند سراغي از گره گمشده عدم توفيق صنعت نساجي کشورمان در اين دانشگاه بگيرد. به نظر شما آيا دانشجويان و اساتيد اين دانشکده حاضرند لباسهايي را که خود طراحي کرده اند بپوشند؟ براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/02/1391
در اين مستند « محمد ساسان » در جستجوي چادر مشکي ساخت ايران منزل به منزل پيش مي رود و بازار تهران را درمي نوردد. مي گردد و از دانشگاه و بازار درباره چادر مشکي ايراني مي پرسد . به سراغ مردم کربلا و نجف مي رود تا از اوضاع بازار چادر مشکي و چهل دزد بغداد بپرسد. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/02/1391
در برنامه اين هفته ثريا با موضوع نساجي و بررسي مسائل پيرامون توليد چادر مشکي مستند « ايراني نداريم » پخش شد. در اين مستند « محمد ساسان » در جستجوي چادر مشکي ساخت ايران منزل به منزل پيش مي رود و بازار تهران را درمي نوردد. مي گردد و از دانشگاه و بازار درباره چادر مشکي ايراني مي پرسد .
تاريخ: 27/02/1391
براي تهيه اين گزارش « محمد بن » به دانشگاه اميرکبير رفته و با دانشجويان رشته مهندسي نساجي به گفتگو پرداخته است. دانشجويان نساجي اميرکبير از عقب ماندگي دانش اين رشته در دانشگاه مي گويند. براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...
تاريخ: 24/02/1391
اين انيميشن با گذاري بر تاريخ محصولات نساجي در ايران از دوران مختلف تاريخي مانند هخامنشيان و حمله مغول و صفويان تا قاجار عبور مي کند و در نهايت به زمان امروز مي آيد و به تاريخچه اين صنعت در کشور مي پردازد. بررسي قاچاق محصولات نساجي و روش هاي مختلف آن و اوضاع بازار نساجي کشور را نيز مي توانيد در اين انيميشن پيدا کنيد. براي تماشاي اين انميشن اينجا کليک کنيد ...
تاريخ: 23/02/1391